office@elcom-md.com Понеделник-Петък: 8.00 - 17.00 ч
тел.: 052 / 50 10 65факс: 052 / 50 10 68
9027 Варна ул. "Цоньо Тодоров" 1

ЕЛКОМ-МД - проектиране, производство и монтаж на  електрооборудване ниско и средно напрежение

Повече от 20 години професионализъм и коректност!

 

ПРОФИЛ

Политиката на фирмата включва предлагане на висококачествени инженерингови решения в областта на енергийното оборудване средно напрежение СрН и ниско напрежение НН. ЕЛКОМ-МД работи с фокус върху нуждите на клиентите, при спазване на всички нормативни изисквания, европейски и български технически стандарти, в условията на здравословни и безопасни условия на труд и при опазване на околната среда. ЕЛКОМ-МД се стреми към постоянно развитие и усъвършенстване, иновативност и коректност. ЕЛКОМ-МД е доказан и стабилен партньор.

БКТП

ПРОИЗВОДСТВО

ЕЛКОМ-МД е специализирана в проектиране, производство и монтаж на енергийно оборудване средно напрежение СрН и ниско напрежение НН.

  • бетонни комплектни трансформаторни подстанции БКТП
  • метални комплектни трансформаторни подстанции МКТП
  • възлови подстанции
  • електрически табла 
  • комплектни компенсационни устройства
  • реконструкция и модернизация
  • инженеринг

 

Елком МД

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА

ЕЛКОМ-МД разполага с добре оборудвана производствена база в гр.Варна. базата включва разкроечен и заваръчен участък, участък за полимерно електростатично боядисване, електромонтажен цех, склад, стопански двор и администрация.

 

 

Проектиране БКТП, КТП

ЕКИП

Екипът конструктори включва инженери с висока квалификация и дългогодишен опит в областта на проектирането и изпълнението на електро оборудване. Имат голям опит  с изпълнението на нестандартни задачи, високоотговорни обекти, изпълнение на разнообразни изисквания на проектанти, инвеститори и клиенти, както и изискванията на електроексплоатацията. Имат висок професионализъм и коректност.

Изпълнителският екип има висока квалификация, практически производствен опит, високи стандарти за качество на работата, внимание към детайла, прецизност и точност. Персоналът на ЕЛКОМ-МД има опит с широк кръг апаратура от различни производители.

 

КАЧЕСТВО

Във фирма ЕЛКОМ-МД е внедрена интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд съгласно стандартите ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Вижте Политика по качеството, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд. Вижте Сертификати.

 

ИЗПИТАНИЯ

Основните изделия на фирмата – тарфопостове тип БКТП и МКТП са преминали типови изпитания в в международно акредитирана лаборатория ICMET Craiova в съответствие с действащите европейски стандарти.

Успешните изпитания на “Елком МД” ООД доказват функционалните качества на изделието, както и безопасността му за живота и здравето на персонала по експлоатацията и намиращи се в близост хора. Виж Типови изпитания 

Образци от масово произвежданите електрически табла също са преминали типови изпитания в акредитирана лаборатория – „Център за изпитване и европейска сертификация”.Виж Типови изпитания ел.табла.

 

ЕЛКОМ-МД - проектиране, производство и монтаж на  електрооборудване ниско и средно напрежение