office@elcom-md.com Понеделник-Петък: 8.00 - 17.00 ч
тел.: 052 / 50 10 65факс: 052 / 50 10 68
9027 Варна ул. "Цоньо Тодоров" 1

ЕЛКОМ-МД - проектиране, производство и монтаж на електрооборудване средно и ниско напрежение

 

   

Сертификат ISO 9001

Сертификат ISO 14001

Сертификат OHSAS 18001

     

Фирмата е член на  БАСЕЛ

Фирмата е регистрирана в камарата на строителите

 
     

БДС EN 62271-202

Сертификат ICMET Craiova БКТП-2Т

 

 


 
     


Сертификат ЦИЕС

КРШ-кабелен разпределителен шкаф


Сертификат ЦИЕС

МТП-табло за мачтов трафопост

 

 

 

 

 

 

 

 

Становище пожаробезопасност БКТП

     

 

ЕЛКОМ-МД - проектиране, производство и монтаж на електрооборудване ниско и средно напрежение