office@elcom-md.com Понеделник-Петък: 8.00 - 17.00 ч
тел.: 052 / 50 10 65факс: 052 / 50 10 68
9027 Варна ул. "Цоньо Тодоров" 1

МОНОБЛОК

МОНОБЛОК

Доставка и монтаж на БКТП тип МОНОБЛОК 

Комплектна подстанция в монолитна бетонна обвивка, тип МОНОБЛОК, бе доставена и монтирана в малък градски парцел. 

Подстанцията е 20/ 0,4kV,  1000kVA. Мястото за монтаж  се подготвя с изкоп с размерите на трафопоста.

Компактният размер и лесният монтаж са основни предимства на монолитните КТП, правят ги предпочитан избор, особено в гъстонаселена градска среда.

 

http://elcom-md.com/page.php?l=bg&c=1&sc=1&ssc=3