office@elcom-md.com Понеделник-Петък: 8.00 - 17.00 ч
тел.: 052 / 50 10 65факс: 052 / 50 10 68
9027 Варна ул. "Цоньо Тодоров" 1

Подкрепа срещу COVID-19

Подкрепа срещу COVID-19

Европрограма в подкрепа на МСП за преодоляване последствията от Covid-19

ЕЛКОМ-МД изпълнява проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19", № проект:BG16RFOP001-2.073-15448

Проектното предложение предвижда преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 .

Целите са: Осигуряване на оперативен капитал на българските МСП за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проектът е с финансиране по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г от Евпорейски Фонд за Регионално Развитие ЕФРР. Общата стойност е 10000 лева, от които 8500 лева финансиране по ЕФРР и 1500 лева национално съфинансиране. Срок: 3 месеца.