office@elcom-md.com Понеделник-Петък: 8.00 - 17.00 ч
тел.: 052 / 50 10 65факс: 052 / 50 10 68
9027 Варна ул. "Цоньо Тодоров" 1

ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ

ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ

ЧАСТ ОТ ПАКЕТА АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ

ЕЛКОМ-МД изпълнява Договор №3Т-03-02-4985#3 с Агенцията по Заетостта по проект BG05M9OP001-1.106-0001 "Заетост за теб". Ще бъдат подкрепени лица, останали /eз работа вследствие възникналата пандемия и разпространението на коронавируса Covid-19. Срокът на проекта е 3 месеца.

Проектът е финансиран по Опертавина Програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, Европейски Социален Фонд.