office@elcom-md.com Понеделник-Петък: 8.00 - 17.00 ч
тел.: 052 / 50 10 65факс: 052 / 50 10 68
9027 Варна ул. "Цоньо Тодоров" 1

Ваучерна схема ИАНМСП

Ваучерна схема ИАНМСП

Подкрепа за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии на МСП 

Ваучерната схема се финансира от Европейски съюз - Европейски фонд за регионално развитие - ЕФРР чрез ОП"Конкурентоспособност" 2014-2020 и се реализира от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия ИАНМСП.

Проектът дава подкрепа за внедряване на ИКТ услуги в работата на МСП в България, като основната цел е повишаване на капцитета на МСП за конкурентен и устойчив бизнес. Срок на изпълнение: 8 месеца. Доставчик на ИТК: СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД.