office@elcom-md.com Понеделник-Петък: 8.00 - 17.00 ч
тел.: 052 / 50 10 65факс: 052 / 50 10 68
9027 Варна ул. "Цоньо Тодоров" 1

Иновации

Иновации

Свидетелства от Патентно ведомство

 

ЕЛКОМ-МД има редица разработки в областта на електроенергетиката, защитени като полезен модел в Патентно ведомство на Република България.

Свидетелство за полезен модел  № 2247 / 2016 и

Свидетелство за полезен модел  № 1725 / 2013