office@elcom-md.com Понеделник-Петък: 8.00 - 17.00 ч
тел.: 052 / 50 10 65факс: 052 / 50 10 68
9027 Варна ул. "Цоньо Тодоров" 1

ЕВРОПРОГРАМИ

ЕВРОПРОГРАМИ

Работа по европейски проекти

ЕЛКОМ-МД успешно изпълни проекти с европейско финансиране по опретивните програми Конкурентоспособност и Развитие на човешките ресурси. По ОП Конкурентоспособност бяха изпълнени проекти, свързани с развитието на научно-техническата и развойна дейност и внедряване в производството на иновативен продукт.  По ОП Развитие на човешките ресуси беше изпълнен проект, свързан с обучение на персонала и подобряване факторите на работната среда, здравословните и безопасни условия на работа.