office@elcom-md.com Понеделник-Петък: 8.00 - 17.00 ч
тел.: 052 / 50 10 65факс: 052 / 50 10 68
9027 Варна ул. "Цоньо Тодоров" 1

СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ В МОДУЛНА ТРАНСФОРМАТОРНА ПОДСТАНЦИЯ

СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ В МОДУЛНА ТРАНСФОРМАТОРНА ПОДСТАНЦИЯ

Разработка по НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОНД

Екип специалисти на ЕЛКОМ-МД, съвместно с преподаватели от ТУ-Варна реализираха разработка на иновационна Система за мониторинг в модулна трансформаторна подстанция. 
 
Концепцията включва функции на мониторинг и контрол на процесите, индикация на аварии на страна НН, измерване и регистрация на режимите на електропотребление и контрол на потоците на неактивна мощност в многотрансформаторна подстанция. Критерият е минимални загуби на мощност и енергия.  
 
 
Функционалности:
Измервателна част:
Измерване на ток и напрежение в реално време като моментни стойности на страна Ср.Н и Н.Н. и изчисляването на ефективни стойности за ток, напрежение, мощност (активна, реактивна, пълна), хармоничен състав (на ток и напрежение) с употребата на измервателни трансформатори (за средно напрежение) и директно измерване на напрежението и с употребата на токови трансформатори (за ниско напрежение); Наблюдение на статуса на комутационно-защитната апаратура Ср.Н. и Н.Н. 
Контролна част:
Комутация на мощностни разединители и/или прекъсвачи за Ср.Н., комутация на прекъсвачи за Н.Н. при отчитане правилата за оперативни превключвания и статуса на съоръженията. 
 
 
 
Разработено е техническо решение с употреба на иновативни контролери от централизиран вид, включващо следните компоненти:
Специализиран модул за едновременно измерване на четири присъединения средно напрежение (МC1);
Специализиран модул за едновременно измерване на четири присъединения ниско напрежение (МC2);
Специализиран модул (PCC) за контрол на комутационно защитна апаратура Ср.Н. и Н.Н.;
Специализиран централен модул за управление на трите подмодула на системата
Софтуерно осигуряване за МC1, МC2, РСС, интерфейс за Touch-Screen Display, серийна комуникация.
 

Блок схема и общ вид на техническото решение за четири трансформаторна подстанция

    Сайт на проекта: виж тук  http://www.project-siiruktp.elcom-md.com/index.htm