office@elcom-md.com Понеделник-Петък: 8.00 - 17.00 ч
тел.: 052 / 50 10 65факс: 052 / 50 10 68
9027 Варна ул. "Цоньо Тодоров" 1

 

Комплектни трансформаторни подстанции
Комплектните трансформаторни подстанции (КТП) са съоръжения от електроенергийната система, които трансформират ел.енергията от преносната мрежа на ниво средно напрежение - 10,20,36kV към разпределителната мрежа на ниво ниско напрежение 0,23/0,4kV.Предвидени са за присъединяване към подземните електропроводни линии, и в общия случай се комплектоват с разпределителна уредба Ср.Н., силов трансформатор и комплектно комутационно устройство Н.Н.

За Комплектна трансформаторна подстанция с бетонна обвивка монолитна - натисни тук: БКТП-М

За Комплектна трансформаторна подстанция с бетонна обвивка панелна - натисни тук: БКТП-П

За Комплектна трансформаторна подстанция с метална обвивка - натисни тук: КТП

За Табло трансформатор тип МТТ / МТМ - натисни тук: МТТ

 
 

Комплектна трансформаторна подстанция с бетонна обвивка тип БКТП

 

Бетонна обвивка монолитна БКТП-М Бетонна обвивка панелна БКТП-П  
БКТП-М БКТП

 
 

Комплектна трансформаторна подстанция с обвивка от метал и/или термопанели - тип КТП

КТП КТПН
КТП КТП-Н

 
   

Табло трансформаторно

МТТ МТМ
МТТ МТТ

 

 


ЕЛКОМ-МД - проектиране, производство и монтаж на  електрооборудване ниско и средно напрежение