office@elcom-md.com Понеделник-Петък: 8.00 - 17.00 ч
тел.: 052 / 50 10 65факс: 052 / 50 10 68
9027 Варна ул. "Цоньо Тодоров" 1

 

Бетонна комплектна трансформаторна подстанция панелен тип БКТП П
Бетонните комплектни трансформаторни подстанции  са предзначени за работа в разпределителните мрежи на електроразпределителните дружества и промишлеността. Корпусът  представлява замонолитена обемна панелна стомано стоманено-бетонна конструкция разпределена на отсеци посредством бетонни стени. За обслужването на отсеците са предвидени отделни врати. Разнообразието от корпуси на БКТП-П са отлично решение за изпълнението на стандартни и нестандартни схеми за електрозахранване.
Бетонните комплектни трансформаторни подстанции панелен тип, позволяват комбинация на няколко корпуса, като по този начин се създава пространство за монтаж на разпределителни уредби Ср.Н. с нестандартни схемни решения и възможност за изграждането на многотрансформаторни подстанции.
Трансформаторните подстанции от типа БКТП-П-1Т и БКТП-П-2Т се произвеждат съгласно БДС EN 62271-202;Наредба No3 за УЕУЕЛ;Наредба NoIз-1971.

БКТП П 1Т 260/355 20(10)/0.4kV до 1000kVA
Примерна еднолинейна Ел. Схема Общ вид на БКТП
Комплектна трансформаторна подстанция БКТП-П панелен трансформаторен пост

 

БКТП П 2Т 260/550 20(10)kV / до 2х1000kVA

Примерна еднолинейна ел. схемана двутрансформаторна подстанция Общ вид на  двутрансформаторна подстанция

Бетонен комплектен двутрансформаторен пост
 
БКТП 2Т двутрансформаторна подстанция
Едностранно обслужваеми трансформаторни подстанции  20/0.4kV до 3х100kVA
 
БКТП
Индивидуални проекти на трансформаторни подстанции  20(10)/0.4kV до 5х1000kVA
тритрансформаторна подстанция 1000kVA
инверторна трансформаторна подстанция многотрансформаторна подстанция

 

 


 

 

ЕЛКОМ-МД - проектиране, производство и монтаж на  електрооборудване ниско и средно напрежение