office@elcom-md.com Понеделник-Петък: 8.00 - 17.00 ч
тел.: 052 / 50 10 65факс: 052 / 50 10 68
9027 Варна ул. "Цоньо Тодоров" 1
 

Метално табло трансформатор тип MTT

Мталното табло трансформатор е алтернатива на мачтовите трансформаторни подстанции.Изделието осигурява приема, трансформирането от Ср.Н. в Н.Н.  и  разпределението в кабелни линии Н.Н. на ел.енергия до 100kVA. Корпуса се изработва от метал или термопанели.Оборудва се със силов трансформатор и разпределителна уредба Н.Н.
Изделието се отнася към строежи от шеста категория съгласно НаредбаNo1/2003 за номенклатурата на строежите.
МТТ 20/0,4kV до 100kVA
Примерна еднолинейна Ел. Схема Общ вид на МТТ
МТТ метално трансформаторно табло 100kVA табло трансформатор МТТ 20/0.4kV 100kVAМТТ
 
Метално табло мерене тип MTМ
Метално табло мерене се използва в кабелни мрежи където е необходимо измерването на ел.енергията на страна Ср.Н. МТМ осигурява защита на измервателните средства и възможност за предпазването им от неоторизиран достъп.Корпуса на метално табло мерене се изработва от термопанели или метал.

МТМ  20(10)kV  400A

Примерна еднолинейна Ел. Схема Общ вид на МТМ

МТМ мерене 20kV мерене средно напрежение
 

МТМ измерване на ел.енергия

 


ЕЛКОМ-МД - проектиране, производство и монтаж на  електрооборудване ниско и средно напрежение