office@elcom-md.com Понеделник-Петък: 8.00 - 17.00 ч
тел.: 052 / 50 10 65факс: 052 / 50 10 68
9027 Варна ул. "Цоньо Тодоров" 1

 

Комплектна трансформаторна подстанция -КТП
Комплектните трансформаторни подстанции са основна част от електрозахранващите мрежи на електроразпределителните дружества и промишлеността. Изработката на корпусте им от метал и/или термопанели, позволява редуциране на тяхното тегло. По-ниското им тегло позволява монтажа им в труднодостъпни места, както и улеснява транспортирането им. КТП са отлично решение за изграждане на временно захранване, и последващо преместване на комплектната трансформаторна подстанция на нов обект.
КТП се изработват съгласно стандарт БДС EN 62271-202, Наредба No3 за УЕУЕЛ и Наредба Iз-1971

КТП-K до 800kVA

 

Примерна еднолинейна Ел. Схема

КТП комплектна трансформаторна подстанция
КТП-Н
Разпределение на апаратурата
КТП краен тип въздушен вход

КТП Кв  до 800kVa

Примерна еднолинейна Ел. Схема
КТП
 
КТП
Разпределение на апаратурата

КТП М 1Т/3

Примерна еднолинейна Ел. Схема
КТП-Н
 
МКТП
Разпределение на апаратурата

КТП 

Примерна еднолинейна Ел. Схема
КТПН Поглед страна Ср.Н

Поглед страна силови трансформатори
КТП
Разпределение на апаратурата

 

 

ЕЛКОМ-МД - проектиране, производство и монтаж на  електрооборудване ниско и средно напрежение