office@elcom-md.com Понеделник-Петък: 8.00 - 17.00 ч
тел.: 052 / 50 10 65факс: 052 / 50 10 68
9027 Варна ул. "Цоньо Тодоров" 1

 

 

Възлови станции и разпределителни подстанции Ср.Н. 

В зависимост от начина на компановка възловите станции и разпределителните подстанции се изработват с едностранно или двустранно обслужване. Помещенията са предвидени за монтаж на комплектни разпределителни уредби в елегазова или вакуумна среда. Към изграждащите ги корпуси може да се комплектоват и модули за монтаж на силови трансформатори и разпределителни уредби Н.Н.

ВС 20kV/1250А  II-секции, комплект с ТМ  20/0.4kV 630kVA

Примерна еднолинейна Ел. Схема 

Общ вид
Разпределителна подстанция

Възлова подстанция

РП 20kV/630A  комплект с ТМ 20/0.4kV 1000kVA

Примерна еднолинейна Ел. Схема Общ вид

 

 
 
Общ поглед - фронтално
Разположение на апаратурата

Поглед от ляво

Поглед от дясно

 

 
ЕЛКОМ-МД - проектиране, производство и монтаж на  електрооборудване ниско и средно напрежение