office@elcom-md.com Понеделник-Петък: 8.00 - 17.00 ч
тел.: 052 / 50 10 65факс: 052 / 50 10 68
9027 Варна ул. "Цоньо Тодоров" 1

 

Комплектни комутационни устройства НН до 1000V/AC или 1500V/DC

за измерване на електрическа енергия

Фирмата проектира, произвежда табла за търговско измерване на електрическа енергия съгласно Наредба 3 за УЕУЕЛ и Технически нормали на електроразпределителните дружества от тип :
-ТЕМО табло електромерно в метална обвивка  монтаж на открито
-ТЕМЗ табло електромерно в метална обвивка монтаж на закрито
-ТЕПО табло електромерно в полимерна обвивка  монтаж на открито
-ГЕТ главно електромерно табло в полимерна обвивка  за измерване на ел. енергия в жилищни кооперации