office@elcom-md.com Понеделник-Петък: 8.00 - 17.00 ч
тел.: 052 / 50 10 65факс: 052 / 50 10 68
9027 Варна ул. "Цоньо Тодоров" 1
Комплектни комутационни устройства НН до 1000V/AC или 1500V/DC

за управление на производствени процеси

Фирматта проектира и произвежда табла за индустриална автоматизация и контрол с вградени в таблата програмируеми логически контролери и/или релейно-контакторно управление.
     
Табло за управление на силозно стопанство