office@elcom-md.com Понеделник-Петък: 8.00 - 17.00 ч
тел.: 052 / 50 10 65факс: 052 / 50 10 68
9027 Варна ул. "Цоньо Тодоров" 1

Комплектни компенсационни устройства

за компенсиране на реактивни товари

Фирмата проектира и произвежда постоянни и автоматични устройства за подобряване фактора на мощността.

- Постоянни устройства - чрез използване на една или няколко компенсиращи групи се реализира постоянно ниво на компенсация.Изпълняват се като постоянно присъединени, с  ръчно управление -чрез автоматичен прекъсвач или с полуавтоматично управление посредством контактор.Използват се в случаите на постоянен реактивен товар.

-Автоматични устройства - тези устройства осигуряват,  чрез специализиран електронен регулатор, автоматично управление на компенсиращите модули и поддържат фактора на мощността в зададени граници.