office@elcom-md.com Понеделник-Петък: 8.00 - 17.00 ч
тел.: 052 / 50 10 65факс: 052 / 50 10 68
9027 Варна ул. "Цоньо Тодоров" 1
Комплектни комутационни устройства НН до 1000V/AC или 1500V/DC 

за силови съоръжения и разпределяне на енергия

Комплектните комутационни устройства са предназначени за използване във  връзка с производство, пренос, разпределение и преобразуване на електрическа енергия.
Фирмата проектира и произвежда съгласно БДС EN 61439-2  табла от типа ГТТ до 1600А- главни трансформаторни табла, РТ - разпределителни табла,ШК - кабелни разпределителни шкафове в метална или полимерна обвивка, МТП до 630А - табла за оборудване на мачтови трансформаторни постове, ГРТ - до 4000А - главни и разпределителни табла и табла за фотоволтаични централи до 1000А/DC